Cennik usług

19 lis
2022

Procedura PrywatniePosiadacze kart GMS / GP VISITUnder 6
Konsultacje
Konsultacja lekarska €80Bezpłatnie
Wizyta z zaświadczeniem dopuszczającym do pracy / badanie okresowe €80€80nd.
Wizyta z zaświadczeniem do prawa jazdy €80€80nd.
Zwolnienia / Recepty / Skierowania
Zwolnienie długotrwałe – wizyta raz na 4 – 6 tygodni €80€80nd.
Zaświadczenie do pracodawcy o zdolności do pracy€15€15nd.
Powtórzenie recepty na leki wypisywane wcześniej w przychodni na 3 miesiące€15Bezpłatnie
Powtórzenie recepty na leki wypisywane wcześniej w przychodni na 6 miesięcy €30Bezpłatnie
Recepty do realizacji poza Irlandia (w innych krajach UE) €15€15€15
Skierowanie na badania krwi, USG, MRI, CT i inne lub do konsultanta wymaga uprzedniej wizyty u lekarza €80Bezpłatnie
Zaświadczenia / Informacje / Raporty
Wypełnienie formularza dla Ubezpieczyciela€120€120€120
Kolejny formularz dla tego samego Ubezpieczyciela dotyczący tej samej choroby / problemu €60€60€60
Raport medyczny dla prawnika, Injury Board lub dla Gardy (wyłącznie na pisemną prośbę prawnika) €350 – 600€350 – 600€350 – 600
Wizyta w celu przygotowania Medycznego Raportu dla prawnika, Injury Board, Formy do ubezpieczenia €80€80€80
Zaswiadczenie do Child Benefit, wystąpienia o numer PPS, paszport, parking dla niepelnosprawnych€25€25€25
Certyfikat do przedszkola/szkoły (na życzenie rodzica)€15€15€15
Zaświadczenia wydawane na prośbę pacjenta do Social Welfare Office, FAS, Housing Accomodation, City Council, Medical Card, Cross Border Treatment i inne€60€60€60
Wypełnienie druku rentowego do Polski lub innych krajow UE €80€80nd.
Wniosek do Paternity Leave (Urlop Ojcowski) – tylko dla mężów / partnerów pacjentek pozostających pod naszą opieką w trakcie ciąży €40€40nd.
Obdukcja€200€200€200
Kopie dokumentów medycznych - na prośbę pacjenta€10-50€10-50€10-50
Zabiegi wykonywane w Poradni
Pobranie krwi€50€15
(opłata kurierska)
€50
Badania krwi oraz inne badania wysyłane do prywatnego laboratorium Eurofins zgodnie z cennikiem Eurofins
Badanie moczu / kału / wymazy (koszt jednego wymazu) €20€15
(opłata kurierska)
€20
Cytologia (tylko ze skierowaniem z Cervical Screening Service)Bezpłatniend.
Zastrzyki zlecone przez lekarza (wypisywane w trakcie wizyty)€10Bezpłatnie€10
Zmiana opatrunku - na zlecenie lekarza (pierwszy)€40Bezpłatnie€40
Zmiana opatrunku - na zlecenie lekarza (każdy kolejny)€25Bezpłatnie€25
Zdjęcie szwów€25€25€25
EKG€50€50€50
Płukanie ucha€60€60€60
Szczepienia
Szczepienia dla dzieci do 2-go roku życia z irlandzkiego kalendarza szczepień Bezpłatnie
Szczepienie pacjenta posiadającego własną szczepionkę (szczepienie na WZW, grypa, tezec, wscieklizna) €30€30€30
Szczepienie przeciw grypie dla osób zakwalifikowanych do grupy ryzyka wg wytycznych HSEBezpłatnie
Inne szczepienia dla dzieci i dorosłych z własną szczepionką (nie wymienione wyżej)€30€30€30

Powrót na stronę główną