Polskie centrum medyczne Esculap

19 wrz
2022

Polskie centrum medyczne Esculap

Polskie centrum medyczne Esculap to nowoczesna przychodnia lekarska w Ballincollig w hrabstwie Cork zapewniająca pełny zakres opieki w ramach praktyki ogólnej dla pacjentów publicznych i prywatnych. Nasze usługi medyczne świadczone są przez dwóch lekarzy pierwszego kontaktu i pielęgniarkę.

Adres

dr Bogumila Rojek

Lekarz rodzinny
dr Bogumila Rojek

Dr Bogumiła Rojek - Lekarz rodzinny - praktyka rodzinna, interna lub praktyka ogólna ze szczególnym uwzględnieniem pediatrii.

dr Andrzej Dembicki

Lekarz rodzinny
dr Andrzej Dembicki

Dr Andrzej Dembicki - Specjalista chorób wewnętrznych, lekarz rodzinny.

Usługi

Zaświadczenia o zdolności do pracy, znane również jako certyfikaty zdolności do pracy, to dokumenty wydawane przez specjalistów medycznych, które poświadczają fizyczną i psychiczną zdolność danej osoby do wykonywania określonej pracy lub zadania. Aby uzyskać zaświadczenie o zdolności do pracy, pracownik musi najpierw udać się do specjalisty medycznego i udzielić informacji o stanowisku, wymaganiach i warunkach pracy. Następnie lekarz oceni fizyczne i psychiczne możliwości pracownika oraz ograniczenia związane z wykonywaną pracą i wyda zaświadczenie. Zaświadczenie może stwierdzać, że pracownik jest zdolny do pracy, niezdolny do pracy lub zdolny do pracy z modyfikacjami. Pracodawca jest odpowiedzialny za dostosowanie się do wszelkich modyfikacji pracy, które są niezbędne do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy. Po wydaniu zaświadczenia pracownik musi przedstawić dokument swojemu pracodawcy. Jest to proces, który należy powtórzyć, jeśli wymagania dotyczące pracy lub stan zdrowia pracownika ulegną zmianie.

Konsultacja z wykwalifikowanym pracownikiem medycznym jest często wymagana dla celów wstępnego zatrudnienia. Konsultacja koncentruje się na ocenie zdolności fizycznych i stanu zdrowia kandydata, a także na wszelkich potencjalnych potrzebach w zakresie dostosowania. Podczas konsultacji specjalista medyczny zapozna się z historią choroby kandydata, jego możliwościami fizycznymi i wszelkimi innymi istotnymi informacjami. Po zakończeniu konsultacji specjalista medyczny przedstawi zalecenie dotyczące tego, czy wnioskodawca kwalifikuje się do wykonywania obowiązków związanych z danym stanowiskiem. Zalecenie może zawierać ewentualne dostosowania. Historia choroby kandydata i zalecenia specjalisty medycznego są poufne i nie powinny być udostępniane nikomu poza pracodawcą.

Aby uzyskać prawo jazdy, dana osoba musi najpierw skonsultować się ze swoim lekarzem, aby ustalić, czy jest medycznie zdolna do prowadzenia pojazdu. Podczas konsultacji lekarz oceni stan zdrowia fizycznego i psychicznego danej osoby, a także wszelkie przyjmowane przez nią leki. Lekarz może również poprosić o przeprowadzenie dodatkowych badań lekarskich u innych specjalistów lub ocenę zdolności do prowadzenia pojazdów na podstawie danych medycznych, przeprowadzoną przez terapeutę zajęciowego. Lekarz dostarczy następnie osobie fizycznej pisemne oświadczenie, które należy przedłożyć w Departamencie Pojazdów Samochodowych (DMV). Oświadczenie potwierdzi, że dana osoba jest medycznie zdolna do prowadzenia pojazdów, lub przedstawi zalecenia dotyczące ograniczeń w prowadzeniu pojazdów lub innych ograniczeń. Jeśli DMV zatwierdzi oświadczenie, dana osoba będzie mogła uzyskać prawo jazdy. Ponadto, osoby powyżej 70 roku życia mogą potrzebować dodatkowej dokumentacji do DMV w celu odnowienia prawa jazdy.

Badania krwi to procedury medyczne stosowane do oceny różnych elementów zdrowia danej osoby. Podczas zabiegu lekarz lub pielęgniarka pobierają próbkę krwi z żyły pacjenta, zwykle z ramienia. Próbka ta jest następnie wysyłana do laboratorium w celu analizy. Badania krwi mogą być wykorzystywane do diagnozowania i monitorowania wielu schorzeń, w tym infekcji, alergii i cukrzycy. Typowe badania krwi obejmują pełną morfologię krwi (CBC), podstawową morfologię krwi, pełny panel metaboliczny, panel lipidowy, badanie tarczycy, badanie krwi na witaminę D, badanie krwi na glukozę, badanie TIBC (żelazo), badanie krwi na estradiol, badanie krwi na testosteron oraz badanie krwi na hemoglobinę. Wyniki badań krwi są zwykle dostępne w ciągu kilku dni i mogą dostarczyć cennych informacji o stanie zdrowia pacjenta.
Badania krwi wykonuje się rano, gdyż w porze obiadowej są one odbierane przez naszego kuriera i przewożone do laboratorium CUH lub Medlab dla pacjentów prywatnych. Krew na czczo oznacza dwunastogodzinny post przed badaniem krwi - można pić wodę. Dzieci dobrze nawodnione.

Badania moczu i stolca to procedury medyczne stosowane do diagnozowania i monitorowania różnych stanów zdrowia. Podczas zabiegu pobierana jest próbka moczu lub kału, która jest wysyłana do laboratorium w celu analizy. Badania moczu mogą być stosowane w celu sprawdzenia infekcji, wykrycia obecności leków lub oceny stanu zdrowia nerek i dróg moczowych. Badanie stolca może być użyte do wykrycia obecności pasożytów, bakterii lub innych organizmów, lub do sprawdzenia oznak zapalenia lub krwawienia w przewodzie pokarmowym. Zarówno badania moczu, jak i stolca są szybkie, bezbolesne i dostarczają cennych informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Klinika zapewnia opiekę nad ranami pacjentom z ostrą lub przewlekłą raną lub pacjentom, którzy byli hospitalizowani i wymagają dalszej opieki. Pacjenci mogą być oceniani jako wymagający skierowania do innych specjalności medycznych w celu dalszego leczenia lub diagnostyki i będzie to zorganizowane w odpowiednim czasie.

Usuwanie szwów (zszywek) jest powszechną umiejętnością pielęgniarską, którą będziesz wykonywać u pacjentów, którzy otrzymali szwy z powodu urazu lub operacji. Rana jest oczyszczana za pomocą środka antyseptycznego w celu usunięcia zaskorupiałej krwi i rozluźnionej tkanki bliznowatej. Sterylne kleszcze (kleszcze lub szczypce) są używane do podniesienia węzła każdego szwu, a następnie nożyczki chirurgiczne lub małe ostrze noża jest używane do przecięcia szwu. Kleszcze są używane do usunięcia poluzowanego szwu i wyciągnięcia nici ze skóry. Te stosunkowo bezbolesne czynności są kontynuowane do momentu usunięcia wszystkich szwów. Podczas usuwania szwu może być odczuwalne szarpnięcie lub lekkie pociągnięcie. Rana jest ponownie oczyszczana i często umieszczane są na niej paski samoprzylepne, aby umożliwić dalsze wzmacnianie się rany. Usunięcie szwów musi być zlecone przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz lub pielęgniarka).

Elektrokardiogram (EKG) jest procedurą medyczną stosowaną do pomiaru aktywności elektrycznej serca. Podczas procedury, małe elektrody są umieszczone na skórze klatki piersiowej, ramion i nóg. Elektrody te rejestrują sygnały elektryczne powodujące bicie serca, które są następnie wyświetlane w postaci fal na monitorze lub drukowane na papierze. EKG jest używany do wykrywania nieregularnych rytmów serca, ataków serca i innych chorób serca. Procedura jest szybka i bezbolesna, a dostarcza cennych informacji na temat zdrowia serca. Wyniki badania EKG są zazwyczaj dostępne w ciągu kilku minut i mogą być wykorzystane do ukierunkowania dalszego leczenia. W celu zarezerwowania terminu badania EKG należy skontaktować się z recepcją.

Płukanie uszu jest procedurą medyczną stosowaną w celu usunięcia nadmiaru woskowiny usznej lub ciał obcych z ucha. Podczas zabiegu ciepła woda jest delikatnie wtłaczana do ucha za pomocą strzykawki lub pompki elektrycznej. Ciśnienie wody pomaga rozbić woskowinę i wypłukać ją z ucha. Płukanie ucha jest bezpieczną i skuteczną metodą usuwania woskowiny usznej i zazwyczaj jest szybka i bezbolesna.

Badanie wymazu z szyjki macicy, znane również jako badanie wymazu Pap, jest procedurą medyczną stosowaną do badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy. Podczas zabiegu lekarz użyje małej szczoteczki lub szpatułki do pobrania próbki komórek z szyjki macicy, która następnie jest badana pod mikroskopem. Próbka może być wykorzystana do wykrycia wszelkich nieprawidłowych komórek na szyjce macicy, jak również do sprawdzenia obecności wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Jeśli zostaną wykryte nieprawidłowe komórki, konieczne mogą być dalsze badania i procedury. Badanie wymazu z szyjki macicy wykonuje się zwykle co trzy do pięciu lat, w zależności od czynników ryzyka i historii zdrowia danej osoby. Procedura jest szybka i stosunkowo bezbolesna i stanowi ważny element opieki profilaktycznej dla kobiet.
CervicalCheck to krajowy program badań przesiewowych szyjki macicy. Badania populacyjne polegają na zaoferowaniu testu przesiewowego osobom z grupy docelowej. W przypadku badań przesiewowych szyjki macicy, grupą docelową są osoby z szyjką macicy, które były aktywne seksualnie i są w wieku od 25 do 65 lat.

Dla dzieci od urodzenia do 2 roku życia (zgodnie z narodowym programem szczepień)
Szczepienia dla dzieci od urodzenia do 2 roku życia są częścią narodowego programu szczepień. Program ten zaleca, aby dzieci otrzymały szczepionki, które pomogą chronić je przed poważnymi infekcjami i chorobami. Szczepionki są podawane w określonych porach w ciągu pierwszych dwóch lat życia i mogą obejmować szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, rotawirusom, błonicy, tężcowi, krztuścowi acelularnemu, haemophilus influenzae typu b, koniugatowi pneumokoków, inaktywowanemu poliovirusowi, grypie, odrze, śwince, różyczce, ospie wietrznej, zapaleniu wątroby typu A i wirusowi brodawczaka ludzkiego. Niemowlęta mogą również otrzymać dodatkowe szczepionki lub dawki istniejących szczepionek w zależności od stanu zdrowia i czynników ryzyka. Szczepionki są bezpiecznym i skutecznym sposobem ochrony dzieci przed poważnymi chorobami i stanowią ważny element opieki profilaktycznej.
Szczepienie na zapalenie wątroby, grypę, tężec, wściekliznę (pacjent przynosi własną szczepionkę)
Szczepienie na zapalenie wątroby, grypę, tężec i wściekliznę może być podane pacjentom, którzy przyniosą własną szczepionkę. Wszystkie szczepienia muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, a pacjent powinien być monitorowany pod kątem ewentualnych reakcji niepożądanych. W przypadku zapalenia wątroby pacjent będzie musiał otrzymać serię dwóch lub więcej zastrzyków, w zależności od zastosowanej szczepionki. W przypadku grypy pacjent otrzyma jedno zastrzyk. W przypadku tężca pacjent będzie musiał otrzymać trzy dawki szczepionki, a następnie co 10 lat szczepionkę przypominającą. W przypadku wścieklizny, pacjent będzie musiał mieć trzy dawki szczepionki, z dawką przypominającą co 5-7 lat. Szczepienia są ważną częścią opieki profilaktycznej i mogą pomóc w ochronie przed poważnymi chorobami.
Szczepionka przeciw grypie dla pacjenta zakwalifikowanego do grupy ryzyka zgodnie z zaleceniami HSE
Szczepionka przeciw grypie jest zalecana dla osób z grup wysokiego ryzyka zgodnie z zaleceniami Health Service Executive (HSE). Szczepionka przeciw grypie jest bezpiecznym i skutecznym sposobem na zmniejszenie ryzyka złapania grypy i jej powikłań. Szczepionka pomaga organizmowi wytworzyć odporność na wirusa grypy, dzięki czemu może on go zwalczyć w przypadku kontaktu z nim. Szczepionka jest podawana w formie zastrzyku i jest dostępna dla osób z grup ryzyka, w tym osób powyżej 65 roku życia, kobiet w ciąży, pracowników służby zdrowia i osób z długotrwałymi schorzeniami. Ważne jest, aby szczepić się przeciwko grypie co roku, aby utrzymać odporność i zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę.

Masz prawo do bezpłatnej usługi, nawet jeśli nie posiadasz karty medycznej. Pacjentki zazwyczaj zgłaszają się do lekarza pierwszego kontaktu przed 12 tygodniem ciąży. Lekarz ogólny zapewnia kolejne 6 badań w trakcie ciąży, które są przeplatane wizytami na oddziale położniczym/szpitalu. Usługi macierzyńskie objęte planami zdrowotnymi obejmują: Usługi ambulatoryjne, takie jak wizyty u lekarza prenatalnego i postnatalnego, badania przesiewowe w kierunku cukrzycy ciążowej, badania laboratoryjne, leki itp. Usługi stacjonarne, takie jak hospitalizacja, opłaty za lekarza, itp. oraz opieka nad noworodkiem.

Powrót na stronę główną